Grønhøj - en almen rækkehusbebyggelse
i Måløv ved Ballerup

Grønhøjs visioner og værdigrundlag


Grønhøj er en bebyggelse hvor beboerne tager hensyn til og ansvar for hinanden således at Grønhøj altid vil være et dejligt sted at bo


Vision

Grønhøj er en boligafdeling med en bred beboersammensætning.

Grønhøjs beboere vil gennem aktivt naboskab, fællesskab og ansvarlighed fastholde og udvikle Grønhøj som en attraktiv og anderledes boligafdeling.

Grønhøj ønsker at være en boligafdeling med Grøn adfærd


Værdigrundlag

Bred beboersammensætning

Grønhøjs beboere er meget forskellige.

Med en bred beboersammensætning menes:

 • at beboerne repræsenterer alle aldersgrupper
  at flest muligt familietyper (enlige, par, med/uden børn) er repræsenteret
  at erhvervsmæssige kulturelle og sociale forskelligheder betragtes som en styrke

Aktivt naboskab

Grønhøjs beboere praktiserer aktivt naboskab.

Aktivt naboskab betyder at beboerne:

 • opfatter alle Grønhøjs beboere som naboer
  ønsker at vide hvem hinanden er
  tager hensyn til og respekterer hinanden
  hjælper og støtter hinanden efter evne og behov

Fællesskab

Grønhøjs beboere vil fællesskabet.

At ville fællesskabet betyder at beboerne:

 • ønsker at etablere kontakt til andre Grønhøj beboere deltager aktivt i afdelings- og husmøder 
  bidrager aktivt til udvikling af det aktive naboskab
  deltager aktivt i vedligeholdelse af fælles områder
  deltager aktivt ved løsning af fælles opgaver

Ansvarlighed

Grønhøjs beboere føler og udviser ansvarlighed for området

At føle og udvise ansvarlighed for området betyder at beboerne:

 • opfatter fælleshuset og fællesarealerne som en naturlig forlængelse af ens egen bolig
  under hensyntagen til afdelingens husorden benytter og passer på alting, som om det er ens egen personlige ejendele gennem almindelig påpasselighed bidrager til at minimere vedligeholdelsesudgifterne for boligafdelingen

 

Grøn adfærd

Grønhøjs beboere prioriterer Grøn adfærd

At udvise Grøn adfærd betyder at beboerne:

 • ønsker at udvikle Grønhøj til et smukt og frodigt grønt område
  Ikke accepterer brug af gift indenfor området
  minimerer Grønhøjs miljøbelastning